BIP
16 batalion powietrznodesantowy
Dni Otwartych Koszar


By wziąć udział w dniu otwartych koszar, wystarczy przesłać na adres jednostki zgłoszenie zawierające liczbę osób, które będą chciały zwiedzić koszary 16 bpd (to zgłoszenie dotyczy tylko grup zorganizowanych).

wzór pisma do pobrania
Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych