BIP
16 batalion powietrznodesantowy
Kontakt

kierownik klubu - Dominika Matejko
tel. 261 13 46 67

starszy instruktor - Barbara Krawczyk
tel. 261 13 41 43

instruktor - Kamila Krukowska
tel. 261 13 41 43

e-mail: klub16bpd@wp.pl

adres: ul. Wrocławska 82
30-901 Kraków

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych