BIP
16 batalion powietrznodesantowy
Kontakt

16 batalion powietrznodesantowy im. gen. bryg. Mariana Zdrzałki w Krakowie 

ul. Wrocławska 82
30-901 Kraków

tel. of. dyżurny +48 261 13 45 47, +48 261 13 79 04
fax.+48  261 13 47 03

 

e-mail: 16bpd@ron.mil.pl


Sekcja Personalna
tel.+48  261 13 46 02, +48 261 13 45 51


Sekcja Wychowawcza

tel. +48 261 13 41 40

Klub 16 bpd
tel. +48 261 13 46 67, +48 261 13 41 43


Dowódca Jednostki Wojskowej 4495 przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 13.00 - 16.00 (w przypadku, gdy poniedziałek jest dniem wolnym od pracy, przyjmuje w dzień następny), po wcześniejszym uzgodnieniu z Sekcją Wychowawczą.

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych